محتوای کلاسهای آموزشی سال ۹۵

 

 

 

دی

کارگاه واحد تغذیه        تغذیه در بیماریهای دیس لیپیدمی (اختلالات چربی خون)

 

 

آذر

کارگاه بهداشت خانواده      اختلالات یائسگی

 

آبان  کارگاه واحد آمار     تحلیل شاخصهای بهداشتی بر اساس پانل مدیریت

 

مرداد

کارگاه بهداشت خانواده     مشکلات پستان           امتناع کودک ازشیرخوردن

 

 

 

تیر

کارگاه آموزشگاه بهورزی         فایل ۱                فایل ۲

 

 

خرداد

کارگاه بهداشت خانواده - نوزادان    فایل ۱      فایل ۲

کارگاه بهداشت روان       فایل ۱

 

 

اردیبهشت

 

کارگاه ارتقا سلامت     واحد آموزش سلامت    فایل ۱      فایل  ۲