previous pauseresume next

دیدار از خانواده شهید رضا رفعتی

روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۱ همزمان با ایام ا... دهه فجر ،مدیر شبکه بهمراه معاون بهداشتی وتعدادی از کارکنان شبکه از خانواده شهید رضا رفعتی دیدار نمودند.در این دیدار لوح تقدیر وهدایایی از طرف مدیر شبکه ودانشگاه علوم پزشکی به خانواده شهید اهدا گردید.

برگزار کارگاه با موضوع تحکیم بنیان خانواده

روز سه شنبه مورخه ۹۴/۱۱/۲۰ کارگاهی با عنوان تحکیم بنیان خانواده جهت بانوان سطح شهرستان با همکاری امور بانوان فرمانداری وشبکه در محل سالن اجتماعات مرکز سلامت جواهری برگزار گردید.

مقام سوم تنیس روی میز شهرستان توسط کارشناس واحد سلامت خانواده

بمناسبت ایام ا... دهه فجر یکدوره تنیس روی میز ویژه بانوان سطح شهرستان  روز یکشنبه  ۹۴/۱۱/۱۸ برگزار گردید که در این مسابقات خانم پاک نیت کارشناس واحد سلامت خانواده توانست مقام سوم سطح شهرستان را کسب نماید.

آگهی استعلام عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانساردر نظر دارد خدمات نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه (HIS) بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار را با شرایط زیر واگذار نماید.

کارگاه آموزشی خودمراقبتی درمیانسالی

روزسه شنبه مورخه ۹۴/۱۱/۱۳ کارگاه آموزشی باعنوان خودمراقبتی درمیانسالی درسالن اجتماعات مركزسلامت جامعه جواهري توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد میانسالان ) و واحدمشارکت مردمی برگزارشد.این جلسه براي رابطين ادرات  برگزارگردید.

برگزاری کارگاه تکامل

کارگاه تكامل كودكان وتست بيلي ویژه کاردانهای بهداشت خانواده وکاردان وکارشناس مامایی در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۴ در  محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار برگزار شد.

آغاز دوره آموزشی ویژه مراقبین سلامت خانواده

اولین جلسه آموزشی مراقبین سلامت خانواده روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۸ با حضور معاون بهداشتی شبکه ، مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  و مدیر آموزشگاه بهورزی در محل سالن اجتماعات مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت برگزار گردید .

بر گزاري كارگاه مشاوره باروري سالم

واحد سلامت جمعیت و خانواده در تاریخ ۹۴/۱۱/۵ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مشاوره باروری سالم در راستای سیاستهای جمعیتی ، ویژه پزشک و کارشناسان بهداشت و مامایی  در محل سالن اجتماعات شبکه نمود.

کمیته بهداشت مدارس

روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۱۰/۲۳ کمیته بهداشت مدارس با حضور اعضا در دفتر معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید . در ابتدای جلسه معاون بهداشتی از همکاری صمیمانه مدیریت آموزش و پرورش در همکاری با شبکه در خصوص اجرای طرح تحول بهداشت دهان و دندان در مدارس ابتدایی شهرستان تقدیر و تشکر نمودند همچنین از زحمات کارشناسان واحدهای بهداشت دهان و دندان ، سلامت نوجوانان جوانان و مدارس و دندانپزشکان نیز تشکر و قدردانی نمودند.

برگزاری کمیته مدیریت بحران شبکه بهداشت ودرمان

 روز سه شنبه مورخه ۹۴/۱۰/۲۲ کمیته مدیریت بحران شبکه بهداشت ودرمان با حضوراعضا در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزارگردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS