اطلاعیه "دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری "ویژه همکاران شبکه بهداشت ودرمان

فراخوان  دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه تا تاریخ ۳۰ آبان۹۷ .جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیwww.motahari.mui.ac.ir  مراجعه شود. جهت دریافت فرم  ثبت نام و دستور العمل اینجا کلیک کنید.