اردو یک روزه بهورزی

به مناسبت گرامیداشت روز بهورز،اردوی یک روزه ای در تاریخ ۹۷/۶/۱۹ به مقصد عباس آباد گلپایگان با حضور مسئول  گسترش ، مدیر و مربیان  بهورزی شبکه و کلیه بهورزان شبکه برگزار گردید