دیدار مدیر شبکه با ریاست دادگستری شهرستان

بمناسبت هفته قوه قضاییه ودر چهارمین روز از این هفته(۴ تیر۹۸) مدیر،معاون بهداشتی و کارشناسان شبکه با ریاست دادگستری شهرستان دیدار نمودند.در این دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار نیز حضور داشتند./