جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویژه مددجویان کمیته امداد

جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از بیماری کرونا ویروس و سرطان ها جهت مادران تحت پوشش کمیته امداد در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ توسط کارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت ودرمان و در سالن اجتماعات کمیته امداد امام(ره) برگزار شد./