روابط عمومی

 

 

دستورالعمل بیمه(بیمه مسئولیت مدنی و...)

 

نحوه ثبت نام ،ورود به سامانه و ثبت پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی

 

اطلاعیه ثبت نام سهمیه های رفاهی با رایانه

 

    سهمیه زائر سرای مشهد:  فروردین۹۸           اردیبهشت۹۸

  سهمیه ویلاهای چادگان:    اردیبهشت ۹۸           خرداد۹۸ 

اطلاعیه کمک و مساعدت افراد حقیقی و حقوقی به کتابخانه عمومی شهرستان جهت هموطنان سیل زده