پیوستن ادارات جهاد کشاورزی،ورزش و جوانان،پست و منابع طبیعی به پویش ملی کنترل فشار خون بالا

همزمان با مرحله اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا داوطلبین جمعیت هلال احمر در تاریخ ۲۶ خرداد۹۸ با حضور در ادارات برق،پست،ورزش و جوانان،منابع طبیعی،جهاد کشاورزی نسبت به سنجش فشار خون پرسنل آنها اقدام نمودند./