سنجش فشار خون پرسنل ادارات و ارگان ها

همزمان با بسیج ملی کنترل فشار خون بالا پرسنل بانک های ملی،تجارت،سپه،مهر اقتصاد،قوامین ،کشاورزی،توسعه تعاون،پست بانک و ادارات فرمانداری،شهرداری،صنعت و معدن،دادگستری،تعاون روستایی،ثبت و اسناد،اوقاف،ثبت و احوال،دارایی،بهزیستی،مخابرات،بنیاد شهید،تعزیرات حکومتی،سازمان انتقال خون،نمایندگی مرکزی بیمه ایران،پست،ورزش و جوانان،منابع طبیعی،آب خیز داری،جهاد کشاورزی ،برق،آموزش و پرورش توسط داوطلبین جمعیت هلال احمر مورد سنجش فشار خون قرار گرفتند./