اخبار مرکز بهداشت

جلسه اسفندماه رابطین سلامت ادارات

روز سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۲ دوازدهمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان با موضوع « پسماندهای پزشکی » با همکاری واحد های آموزش سلامت و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد .

کشف و توقیف عسل تقلبی

بر اساس اطلاع رسانی کلانتری مرکزی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  یک دستگاه نیسان وارد شده به شهر خوانسار  حاوی دو و نیم تن عسل ، توسط بازرسین بهداشت محیط این شبکه بازدید شد .که ضمن نمونه برداری از عسلهای مکشوفه مراتب به منظور انجام مراحل قانونی به مقام محترم قضایی ارجاع داده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت