اخبار خیرین سلامت

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه سلامت وحمایت از بیماران نیازمند شهرستان خوانسار

جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه سلامت وحمایت از بیماران نیازمند شهرستان  به دعوت مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۶/۱۸ در محل سالن اجتماعات بیمارستان فاطمیه(س)برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومی انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمند

چهارمین مجمع عمومی انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمند جهت تعیین اعضاء جدید هیئت مدیره روز سه شنبه مورخ ۹۴/۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۰ با حضور اعضاء ومعتمدین شهر در سالن اجتماعات مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید.

اشتراک در اخبار خیرین سلامت