تست مورفین

گردش کار انجام آزمایش ادرار از نظر مواد افیونی (آزمایش اعتیاد)

 

  1. معرفی متقاضی از مراجع ذیربط  به شبکه بهداشت شهرستان
  2. اخذ دستور مدیریت  وثبت در دبیرخانه
  3. مراجعه به مرکز سلامت جامعه جواهری ودادن نمونه ادرار
  4. دریافت جواب
  5. مراجعه مجدد به شبکه بهداشت جهت امضا وثبت در دبیرخانه
  6. تحویل پاسخ استعلام به متقاضی

 

دریافت فایل راهنمای گردش کارانجام آزمایش اعتیاد (به صورت pdf)

 

توضیحات: این آزمایش فقط در روزهای فرد از ساعت ۱۲- ۱۱ در مرکز سلامت جامعه جواهری

(میدان ۲۲ بهمن (سرچشمه)انجام می شود.