قدردانی از پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری

در آخرین روز از هفته سلامت عضو شورای اسلامی شهرستان،دهیار و رئیس شورای اسلامی قودجان با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری قودجان با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل از زحمات مدافعین سلامت این مرکز قدردانی نمودند./