جلسه توجیهی آموزشی شوراهای شهر و روستا

جلسه توجیهی آموزشی شوراهای شهر و روستاها با موضوع تشکیل خانه مشارکت و خودمراقبتی اجتماعی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه  روز سه شنبه ۲۹ آبان۱۳۹۷ با حضور دکتر فیاضی مدیر شبکه، مهندس هاشمی معاون بهداشتی شبکه،آقای اورعی رئیس شورای شهر ،دکتر مجتهدی بخشدار بخش مرکزی و اعضای شوراهای شهر و روستا در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید.در این جلسه مهندس هاشمی در خصوص خودمراقبتی اجتماعی و عوامل موثر بر سلامت اجتماعی  و کارشناس آموزش سلامت  در خصوص اولویت های بهداشتی  روستا ها مطالبی  ارائه نمودند.جهت دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک کنید