اولین مجمع سلامت خوانسار برگزار شد

اولین مجمع سلامت شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۷/۱۰/۰۵، با گفتمان شیوه زندگی سالم، به ریاست فرماندار شهرستان، در سالن اجتماعات فرهنگسرای خانواده و با حضور مسئولین، مدیران و رؤسای سازمان ها و ادارات سطح شهرستان، خیرین  برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا دکتر فیاضی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، الویت های بخش سلامت در شهرستان و اهمیت برنامه ریزی های سلامت را تبیین نمودند. سپس دکتر کمالی، فرماندار شهرستان به موضوع اهمیت همکاری بین بخشی در ادارات و سازمان ها اشاره و در خصوص تعاملات بین بخشی توضیحات کاملی ایراد فرمودند. پس از آن، آقای دکتر عقدک، مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص مفاهیم سلامت اجتماعی و ضرورت توجه به رویکرد مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی به عنوان ارکان مهم در برنامه ریزی های سلامت محور، سخنرانی مبسوطی ارائه نمودند. در بخش پایانی، با اهدای تندیس و لوح تقدیر، برگزیدگان و فعالان عرصه سلامت در سطح شهرستان مورد تشویق قرار گرفتند. در حاشیه مجمع نمایشگاه مواد غذایی سالم برپا گردید که مورد بازدید مدعوین قرار گرفت.