آغاز طرح حافظان سلامت محله در خوانسار

به اطلاع همشهریان محترم می رساند:

طرح حافظان سلامت محله با نام "طرح شهید حاج قاسم سلیمانی" توسط شبکه بهداشت ودرمان وناحیه مقاومت بسیج ومشارکت سایر دستگاهها در قالب برنامه های محله محور با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا از روز دوشنبه ۱۰ آذر۹۹ ماه آغاز به فعالیت می نماید. در این طرح حافظان سلامت محلات با کاور مخصوص و کارت شناسایی به درب منازل ، اصناف و اماکن عمومی مراجعه و با هماهنگی کارشناسان بهداشت خدمات زیر انجام می شود:

✅ آموزش و شناسایی افراد مشکوک به کرونا ودارای بیماری زمینه ای

✅ ارجاع موارد مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا به مراکز منتخب یا بیمارستان

✅ پیگیری وضعیت سلامتی بیماران و افراد در تماس با بیمار

✅ نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی درصنوف

✅ مشارکت در اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت و جذب سفیر سلامت خانوار

"روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار"