رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیر شبکه از روند سرشماری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

صبح روز شنبه ۱۵ مهر۱۴۰۲ دکتر قاضی سعیدی از روند سرشماری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع بازدید و از زحمات همکاران در راستای اجرای این طرح تشکر و قدردانی نمودند .

❇️شایان ذکر است طرح سرشماری خانوار شهری خوانسار همزمان با دوشهر آبیک قزوین و بهبهان خوزستان بصورت پایلوت از ابتدای مهر ماه جاری بمنظور اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع(پزشک خانواده شهری) در حال انجام می باشد.

🌐روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار