رفتن به محتوای اصلی
x

میز خدمت

فرآیند انجام مراحل اداری واحدهای شبکه بهداشت:

 

 

*واحد بهداشت محیط:      -  مراحل دریافت کارت بهداشت                                             

 

                                 -   مراحل صدورصلاحیت بهداشتی جهت پیشه وران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی                                                    

 

                                -  فرآیند دریافت و رسیدگی به شکایات در زمینه های بهداشتی

 

 

* واحد بهداشت حرفه ای:     -  فرایند انجام معاینات بدو استخدام و بیمه تامین اجتماعی                     

 

                                          -       فرایند تشکیل یا تکمیل پرونده های مشاغل سخت و زیان آور

 

* واحد بهداشت خانواده:     -  خدمات واحد سلامت خانواده         -   فلوچارت فرآیند مشاوره شیردهی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

** سایت بیمارستان فاطمیه

 

** سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیکهای علوم پزشکی اصفهان

 

** فرم تماس با شبکه بهداشت و درمان

 

**  طرح شکایات وزارت  بهداشت :  تلفن 190

 

** واحد غذا و دارو

 

** نقشه جامع علمی سلامت کشور (استان اصفهان)

 

** رابطین سلامت ادارات

 

******************

 

** وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

** شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدز

 

** سامانه آموزش سلامت همگانی

 

** پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

 

** سامانه اطلاع رسانی ایدز