رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری تمرین دورمیزی سناریو شماره ۲ "نشت ماده شیمیایی در آب رودخانه"

برگزاری تمرین دورمیزی سناریو شماره ۲ "نشت ماده شیمیایی در آب رودخانه" روز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲ دومین جلسه تمرین دورمیزی سناریو شماره ۲ ارسالی از مرکز بهداشت استان با موضوع «نشت ماده شیمیایی در آب رودخانه» با حضور خانم دکتر یاوریان معاون بهداشتی و سایر اعضای تیم ارزیاب و واکنش سریع برگزار گردید.  در این تمرین دورمیزی درخصوص کارکردهای مشترک و اختصاصی هر واحد در ارتباط با سناریو بحث وتبادل نظر شد و شناسنامه تمرین تکمیل گردید.