رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته مشترک شبکه بهداشت و درمان با بیمارستان فاطمیه

برگزاری کمیته مشترک شبکه بهداشت و درمان با بیمارستان فاطمیه در خصوص بیماری های واگیر و غیر واگیر با حضور مدیر ومعاون بهداشتی شبکه و ریاست و مدیربیمارستان و مسئولین واحدها 
۱۴۰۳/۰۲/۲۹