رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه آموزشی سرشماری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

جلسه آموزشی سرشماری برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر قاسمی کارشناس IT وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، مسئول و کارشناسان واحدهای توسعه و IT استان،مدیر شبکه بهداشت،معاون بهداشتی،مسئولین گسترش شبکه های گلپایگان و خوانسار و کارشناسان شبکه بهداشت و مراکز تابعه روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت خوانسار برگزار شد.