رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی کارشناسان ستادی و محیطی

 

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان واحدهای فنی و محیطی با حضور  مدیر و معاون بهداشتی شبکه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷با موضوع 
بررسی عملکرد واحدهای فنی در سال ۱۴۰۲، برنامه ریزی در راستای اجرای برنامه های سال جدید جهت دستیابی به شاخصهای مورد انتظار و همچنین لزوم نظارت ، پایش و ارزشیابی پرسنل واحدهای محیطی و تکمیل چک لیستهای مربوطه طبق برنامه نظارت ۱۴۰۳.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار