رفتن به محتوای اصلی
x

سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در سال1401

سومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان روز چهارشنبه 28 دی با حضور عسگری معاون فرماندار،دکتر قاضی سعیدی مدیر شبکه و سایر اعضا در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد. در این جلسه در خصوص ورود موج هشتم کرونا به کشور و رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط سایر دستگاه ها تاکید و مقرر گردید اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد.سپس در خصوص برنامه سیزدهمین بسیج ملی تغذیه با شعار"حال خوب با وزن مناسب" مطالبی ارائه و انتظارات از سایر ادارات در دستور کار قرار گرفت همچنین در این جلسه در خصوص آموزش نانوایان شهرستان در جهت بهبود کیفیت نان و مصرف کمتر نمک برنامه ریزی صورت پذیرفت./