previous pauseresume next

کشف و توقیف عسل تقلبی

بر اساس اطلاع رسانی کلانتری مرکزی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  یک دستگاه نیسان وارد شده به شهر خوانسار  حاوی دو و نیم تن عسل ، توسط بازرسین بهداشت محیط این شبکه بازدید شد .که ضمن نمونه برداری از عسلهای مکشوفه مراتب به منظور انجام مراحل قانونی به مقام محترم قضایی ارجاع داده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS