previous pauseresume next

بازدید سرزده ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان

روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر اصغری به صورت سرزده از بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار در خصوص چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت بازدید نمودند . در این بازدید با بررسی پرونده بیماران ترخیصی از اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت اطمینان حاصل کردند.

کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول نظام سلامت

روز دوشنبه ۵ خرداد ماه تحول نظام سلامت با حضور رئیس ،مدیر،مترون،مسئولین بخشهاو سوپروایزرها تشکیل شدو ضمن بررسی روند پیشرفت برنامه مذکور، سیاست ها و روشهای اجراییبرنامه تحو ل نظام سلامت تدوین گردید.

کمیته بیمارستانی طرح تحول نظام سلامت

روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول نظام سلامت منطبق بر کمیته مدیریت اجرایی با حضور تیم مدیریت اجرایی و مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان و رئیس محترم بیمارستان و سایر اعضاء برگزار گردید.

اطلاعیه مناقصه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درنظر دارد  قرارداد واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی ومکانیکی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار را ازطریق مناقصه به یکی از متقاضیان حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. در صورت تمایل متقاضیان محترم  می توانند از تاریخ ۹۳/۳/۷  لغایت ۹۳/۳/۱۳ جهت اخذ شرایط مناقصه به واحد امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار واقع در بلوار آیت ا.. علوی ،جنب اداره گاز مراجعه نمایند.

کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه

درتاریخ ۳۱/۲/۹۳ کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه جهت کاردانهای ناظر مدارس ،  کاردانهای بهداشت خانواده و بهورزان ، با همت کارشناس مسئول بهداشت مدارس درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید که درطی آن کارشناس آموزش مرکز فوریت های پزشکی مطالب مفید و کا ربردی دراین زمینه ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت جهت کاردانهای ناظر مدارس و بهداشت خانواده ، کاردانهای مبارزه با بیماریها وبهورزان  کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان درتاریخ ۳۱/۲/۹۳  درسالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار

درتاریخ ۲۷/۲/۹۳روز شنبه راس ساعت ۱۴،جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار با محوریت شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان باحضور امام جمعه محترم ،فرماندار محترم،شهردار محترم ،شورای اسلامی شهر و مسئولین محترم کلیه ادارات شهرستان برگزار گردید.

برگزاری نمایشگاه پیشگبری از اعتیاد مرکز بهداشتی درمانی روستایی خم پیچ

به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت ، و به منظور پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با مواد مخدردر تاریخ  ۹۳/۲/۹  الی ۹۳/۲/۱۲ نمایشگاهی در محل حسینیه حضرت ابوالفضل روستای خم پیچ با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر روستا برگزار شد.

کوه گشت به مناسبت هفته سلامت

 

درتاریخ ۰۴/۲/۹۳به مناسبت هفته سلامت  ،کوه گشت پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار با جمعی از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان در گلستان کوه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هفته سلامت

 

درتاریخ ۲۶/۱/۹۳اولین جلسه هفته سلامت با حضور معاون محترم بهداشتی ،مسئول روابط عمومی و نماینده ادارات شهرستان در اتاق معاون محترم بهداشتی برگزار گردید.در این جلسه اهمیت هفته سلامت و همچنین هماهنگی های برون بخشی با ادارات شهرستان مطرح و مصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS